Місія

Місія ПрАТ «ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА» - творити. Ми реалізуємо її в усіх напрямках своєї діяльності - виробничої, кадрової, соціальної, податкової та екологічної.

Збільшуючи обсяги виробництва, інвестуючи в нові потужності, компанія тим самим створює умови для масового житлового будівництва, а значить, сприяє поліпшенню умов життя громадян України.
Поповнюючи бюджет, ПрАТ «ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА» вносить свій внесок в розвиток економіки регіону та забезпечує зростання добробуту його жителів.
ПрАТ «ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА» створює нові робочі місця, забезпечує співробітників регулярної заробітною платою, соціальними гарантіями, що дозволяє помітно стабілізувати соціальний клімат в регіоні.
Реалізуючи комплекс природоохоронних заходів, ПрАТ «ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА» сприяє поліпшенню екологічної обстановки в регіоні, здійснює моніторинг, який гарантує постійний контроль за станом навколишнього середовища.
Все це підвищує якість життя людей, в тій чи іншій мірі залучених в сферу впливу ПрАТ «ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА», дозволяє їм відчувати себе більш захищеними.

 

Мета

Головною метою розвитку ПрАТ «ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА» є забезпечення української економіки ресурсами, достатніми для реалізації національних проектів.

Уже сьогодні консолідація підприємств галузі та введення сучасної системи управління дозволяють ПрАТ «ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА» гнучко реагувати на зміну територіального попиту, забезпечувати стабільне завантаження власних підприємств і здійснювати активну інвестиційну політику.

Основними напрямками діяльності є: підтримка і нарощування потужностей по виробництву цементу, розвиток кар'єрів з видобутку сировини, енергозбереження, підвищення якості продукції, автоматизація виробництва та охорона навколишнього середовища. До найбільш значимих проектів слід віднести: перехід на безвибухову технологію в кар'єрах, оновлення гірничотранспортної техніки, впровадження замкнутого циклу при помелі цементу, установку станцій навального відвантаження зі знепилюючими пристроями.

Ми впевнені, що вибрали правильний шлях. ПрАТ «ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА» націлений на поліпшення показників своєї діяльності і прикладає максимум зусиль для розвитку цементної промисловості України.

1